Protipožární okna a dveře

Požární dveře přispívají k požární ochraně budov se zvýšeným požárním nebezepčím. Tyto budovy jsou rozděleny na požární úseky tak, aby se v případě požáru plameny nerozšířily na celý objekt. Úkolem požárních dveří je bránění rychlého šíření plamenů a také šíření tepelného toku. Protipožární dveře s označením EW jsou odolné plamenům, protipožární dveře s označením EI jsou odolné plamenům a brání tepelnému toku.

Protipožární dveře vám tak poskytnou dostatečně dlouhou dobu k evakuaci. Chrání tak naše životy, zdraví a majetek.

 

Protipožární okna se instalují tam kde je nedostatečná odstupová vzdálenost mezi objekty nebo v budovách kde je potřeba předělit místnost nebo halu na menší požární úsek. Protipožární okna jsou pevná nebo otočná. Okna otočná musí mít ale samozavírací zařízení, aby v případě požáru bylo zajištěno, že okno bude zavřené.